• ARCHITECT
 • BY BESTSELLER
 • หมวดสินค้า

  ขายแบบบ้านสำเร็จรูป หรือต้องการหาผู้รับออกแบบบ้าน Modern Style แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง หรือต้องการให้ก่อสร้างด้วยก็ยินดีเป็นอย่างมาก แต่รับก่อสร้างเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพ เราบริการแบบครบวงจร สำหรับแบบบนี้นั้นสามารถชมได้ตามรายการด้านล้างนี้ได้เลย

  สินค้า & บริการ ของ architect

  862483.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสามชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ BB-H3-40001.06 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Mod...
  100,000 | วันที่ : ตุลาคม 19, 2019
  685799.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 4 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : BB-H2-35001.06 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  87,500 | วันที่ : ตุลาคม 19, 2019
  952915.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  97,500 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  268043.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 3 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ BB-H2-25001.06 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Mod...
  62,500 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  955705.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style 4 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Contemporary Style รหัสแบบบ้าน : BB-H2-30001.06 บ้านสไตล์ : Conte...
  65,000 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  343165.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-32101.02 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Mod...
  80,250 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  552164.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-220.01 บ้านสไตล์ : Modern Style ...
  55,000 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  537223.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 4 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-29602.01 บ้านสไตล์ : Trop...
  74,000 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  565273.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-27901.05 บ้านสไตล์ : Trop...
  69,750 | วันที่ : มีนาคม 20, 2013
  630920.jpg

  Plans Contemporary Style บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : CO-H2-115.01 บ้านสไตล์ : Contemporary Style ...
  28,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  355252.gif

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-311 บ้านสไตล์ : Tropical Style...
  101,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  44101.gif

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-301 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Modern S...
  107,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  556186.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์Contemporary Style แบบบ้านสองชั้น 4 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Contemporary Style รหัสแบบบ้าน : CO-H2-292.01 บ้านสไตล์ : Co...
  73,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  358305.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Tropical Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ ทรอปิคอล แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้...
  151,500 | วันที่ : ตุลาคม 19, 2019
  470529.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านชั้น สไตล์ ห้องนอน ห้อง ห้องน้ำ ...

  รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-105.01 เป็นแบบบ้านสไตล์ บ้านชั้น ออกแบบเสร็จรวมทุก...
  26,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  740469.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H2-28101.02 เป็นแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล Tro...
  70,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  849064.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H2-30101.02 บ้านสไตล์ : Tropical Style จ...
  75,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  597088.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสี่ชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 4 ห...

  4 รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H4-32101.03 เป็นแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล Tropical Style บ...
  80,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  643174.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-220.02 บ้านสไตล์ : Modern S...
  55,000 | วันที่ : ตุลาคม 19, 2019
  524379.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 9 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  269,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  516663.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 5 ห้องนอน 4 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H2-314.04 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำน...
  78,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  608640.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style 3 ห้องนอน ...

  แบบบ้าน Contemporary Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ Contemporary Style แบบหลังนี้ทีมงาน...
  71,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  264078.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-134.01 บ้านสไตล์ : Modern S...
  33,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  16915.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Tropical Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ ทรอปิคอล แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้...
  151,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  663472.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  45,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  376048.gif

  Plans Tropical Style บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 7 ห้องนอน 5 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H3-601 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำนวนช...
  154,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  659419.jpg

  Plans Contemporary Style บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : CO-H2-40401.04 บ้านสไตล์ : Contemporary Styl...
  101,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  160992.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 5 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Tropical Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ ทรอปิคอล แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้...
  220,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  717340.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์Contemporary Style แบบบ้านสองชั้น 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Contemporary Style รหัสแบบบ้าน : CO-H2-134.01 บ้านสไตล์ : Co...
  33,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  335465.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 5 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ CO-H2-72201.03 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Mod...
  137,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  264022.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์Classic Style แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องน...

  รายละเอียดแบบบ้าน Classic Style รหัสแบบบ้าน : CL-H2-44401.04 บ้านสไตล์ : Class...
  111,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  130137.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 3 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H2-277.01 เป็นแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล Tropi...
  69,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  739600.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Tropical Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ ทรอปิคอล แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้...
  77,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  904128.jpg

  Plans Luxury Home Style บ้านสามชั้น สไตล์Luxury Home Style 5...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : LU-H3-1001.04 บ้านสไตล์ : Luxury Home Style ...
  373,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  61678.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 4 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H3-32201.04 บ้านสไตล์ : Tropical Style จ...
  80,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  799708.gif

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-110 บ้านสไตล์ : Tropical Style...
  62,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  521367.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 5 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H2-90101.05 บ้านสไตล์ : Tropical Style จ...
  225,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  307052.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H2-342.01 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำน...
  85,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  414438.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-311.01 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Moder...
  77,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  545369.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : RE-H3-50201.04 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  125,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  584434.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 5 ห้องนอน 6 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : CO-H2-48301.03 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  120,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  295713.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 4 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-37001.04 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  92,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  646493.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 4 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-28601.02 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  71,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  100865.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style 3 ห้องนอน ...

  แบบบ้าน Contemporary Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ Contemporary Style แบบหลังนี้ทีมงาน...
  87,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  448281.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 5 ห้องนอน 6 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : CO-H2-55101.03 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  137,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  223149.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 7 ห้องนอน 4 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H3-34101.04 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  85,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  64658.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-30901.03 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  77,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  611297.jpg

  Plans Modern Style บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 2 ห้องนอน 2 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H3-15501.04 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  38,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  655699.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style 5 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Contemporary Style รหัสแบบบ้าน : CO-H2-51601.03 บ้านสไตล์ : Conte...
  129,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  763103.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 4 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-264.01 บ้านสไตล์ : Tropical St...
  66,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  637699.gif

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Tropical Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ ทรอปิคอล แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้...
  138,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  759682.jpg

  Plans บ้านชั้น สไตล์ ห้องนอน ห้องน้ำ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : CO-H2-105.01 บ้านสไตล์ : จำนวนชั้น : พื้...
  26,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  959458.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 5 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H3-251.01 บ้านสไตล์ : Modern Style ...
  62,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  359566.jpg

  Plans Modern Style บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H2-115.01 บ้านสไตล์ : Modern Style จำนวน...
  28,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  529768.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-62901.03 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Mod...
  157,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  958449.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H3-33901.04 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  84,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  312046.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  46,438 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  796747.jpg

  Plans Modern Style บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 5 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H3-65401.04 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  163,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  363445.gif

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  71,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  91754.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style 3 ห้องนอน ...

  แบบบ้าน Contemporary Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ Contemporary Style แบบหลังนี้ทีมงาน...
  39,625 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  777004.gif

  Plans Modern Style บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H2-40402.01 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  101,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  188233.gif

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 5 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-403 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  107,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  215426.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสามชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 4 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H3-34301.03 บ้านสไตล์ : Tropical Style จ...
  85,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  201828.gif

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H2-308 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำนวนช...
  49,625 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  90843.jpg

  Plans Modern Style บ้านสาม.5ชั้น สไตล์โมเดิร์น 6 ห้องนอน 5 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H4-29101.03 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  72,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  211592.jpg

  Plans Contemporary Style บ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : CO-H2-31601.03 บ้านสไตล์ : Contemporary Styl...
  79,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  903951.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-155.01 บ้านสไตล์ : Tropical St...
  38,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  736669.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-50201.03 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  100,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  222135.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 2 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-236.01 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Moder...
  59,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  438601.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H2-26401.04 เป็นแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล Tro...
  66,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  777919.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 6 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : RE-H2-505.04 บ้านสไตล์ : Tropic...
  126,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  325095.gif

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-103 บ้านสไตล์ : Tropical Style...
  55,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  74561.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 5 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-312.03 บ้านสไตล์ : Modern Style ...
  78,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  256681.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 4 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : TR-H2-263.01 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำน...
  65,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  910214.gif

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 5 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-404 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  83,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  482237.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  98,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  14302.gif

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 4 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-303 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  85,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  675701.jpg

  Plans Modern Style บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 5 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H2-33101.03 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  82,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  355874.gif

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 6 ห้องนอน 6 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H3-501 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  105,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  6770.jpg

  Plans Modern Style บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H2-20501.03 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  51,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  546074.gif

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  160,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  388443.jpg

  รับออกแบบบ้าน บ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...

  แบบบ้าน Modern Style แบบบ้านใหม่ สไตล์ โมเดิร์น แบบหลังนี้ทีมงานออกแบบให้มีพื้นท...
  80,250 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  606189.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์น ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ MO-H2-31101.03 เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น Mod...
  77,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  789377.jpg

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 5 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : RE-H2-504 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำนวนช...
  139,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  569940.gif

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 4 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H2-104 เป็นแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล Tropical...
  37,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  914995.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-28602.03 บ้านสไตล์ : Modern...
  71,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  293753.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 4 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-162.02 บ้านสไตล์ : Modern S...
  40,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  249841.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 2 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H3-37601.03 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  94,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  30995.gif

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 2 ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H3-228 เป็นแบบบ้านสไตล์ทรอปิคอล Tropical...
  57,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  523711.jpg

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านสองชั้น 2 ห้องนอน 2 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-235.01 บ้านสไตล์ : Modern S...
  64,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  157595.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านหนึ่งชั้น สไตล์ทรอปิคอล ห้องนอน 3...

  แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นครึ่ง รหัสแบบหลังนี้คือ TR-H1-183.03 เป็นแบบบ้าน...
  45,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  334658.gif

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-201 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  55,000 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  937401.jpg

  บริษัทรับออกแบบบ้าน แบบบ้านสองชั้น สไตล์Contemporary Style ห...

  แบบบ้านสองชั้น รหัสแบบหลังนี้คือ CO-H2-162.2 เป็นแบบบ้านสไตล์Contemporary St...
  37,500 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  553151.gif

  Plans Tropical Style บ้านสองชั้น สไตล์ทรอปิคอล 4 ห้องนอน 4 ห...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : RE-H2-503 บ้านสไตล์ : Tropical Style จำนวนช...
  107,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  598645.gif

  เว็บขายแบบบ้าน บ้านสไตล์ทรอปิคอล แบบบ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ...

  รายละเอียดแบบบ้าน Tropical Style รหัสแบบบ้าน : TR-H2-106 บ้านสไตล์ : Tropical ...
  30,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  468623.jpg

  Plans Modern Style บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้อ...

  รายละเอียดแบบบ้าน รหัสแบบบ้าน : MO-H2-24301.03 บ้านสไตล์ : Modern Style จำน...
  60,750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  280819.jpg

  แบบบ้าน Architect บ้านสามชั้น สไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 3 ห้อง...

  ขายแบบบ้าน Modern Style รหัสแบบบ้าน : MO-H2-24301.03 บ้านสไตล์ : Modern Styl...
  60750 | วันที่ : มีนาคม 19, 2013
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 BESTSELLER! เบสเซลเลอร์ ประเทศไทย | architect |